Nieuws


Het zal jullie niet zijn ontgaan in de nieuwsberichten van afgelopen weken dat er het één en ander te doen is om gedeeltelijk routepaden op de Holterberg af te sluiten gedurende zomermaanden. Dit vanwege beschermde diersoorten (zandhagedissen en hazelwormen), welke actief zijn gedurende lente- en zomermaanden. Om misverstanden te voorkomen en jullie op de hoogte te brengen van wat er precies wel en niet mogelijk is sturen wij deze nieuwsbrief. Wij willen benadrukken dat het enkel om de blauwe route (Holten) gaat en niet aan de orde is op de paarse route (Hellendoorn) en ook niet op onze eigen route.

Wat zijn de consequenties op de blauwe route Holterberg

De Provincie heeft Routenetwerken Twente (eigenaar mountainbikeroutes waaronder Holten) verzocht tot sluiting blauwe route. Het gaat om de singletracks, de smalle paden waar fietsers achter elkaar moeten rijden. De singletracks worden afgesloten en waar nodig zorgt Routenetwerken Twente voor de omleidingen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Na 1 oktober mag de MTB-route weer open. Het verzoek is om dit jaarlijks te gaan doorvoeren tussen 1 april en 30 september.

Belangrijk te weten is dat dit het verzoek is vanuit de Provincie.

De rechtsgang is nog gaande waarvan twee gerechtelijke procedures inzake Natuuralert en die van Routenetwerken Twente tegen de Provincie.

Vooralsnog worden er géén extra afsluitingen doorgevoerd tot 27 juni aanstaande, dit in afwachting van de uitspraak die opgeschort is.

Speelt er wat op onze eigen route, Lemelerberg?

Routenetwerken Twente die penvoerder/eigenaar is van de blauwe route op Holten is dat ook bij onze eigen route zoals jullie wellicht weten. Zij trekken samen op met Landschap Overijssel (Hans Dijkstra) en onze onderhoudscommissie waarvan Sander Hulsman contactpersoon is.

Uiteraard heeft Sander veelvuldig contact met zowel Routenetwerken Twente als ook Landschap Overijssel. Op dit moment is er géén reden/aanleiding om op de Lemelerberg ook tot maatregelen als afsluiten van singletracks over te gaan. Hier kunnen we dan ook gewoon blijven genieten van de mooie route die er ligt, het zelfde is overigens ook het geval op de paarse route Hellendoorn.

Om onnodige onrust te voorkomen in de media / wandelgangen hopen wij dat bovenstaande jullie wat meer duidelijkheid heeft gegeven. De kwestie speelt enkel op de Holterberg, ten zuiden van de N35. Houd je daar aan de gestelde omleidingen en geniet van de andere routes die wel gewoon open zijn! Wildfietsen kan leiden tot boetes en vinden wij als club ook zeker niet gewenst, hoe vervelend het ook is dat er stukken worden afgesloten op de Holterberg.

Mochten er nog vragen/twijfels zijn of iemand vanuit de media benaderd jou, dan het verzoek hiermee naar Sander Hulsman te gaan of het bestuur.