Nieuws


Landschap Overijssel is maandag 15 oktober gestart met de uitvoering van natuurherstelmaatregelen op de Lemelerberg. In Overijssel is gedurende de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen. Ook op de Lemelerberg nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide. Omdat het gebied door de Europese Unie is aangewezen als Natura 2000-gebied, krijgt Landschap Overijssel de kans hier de heide te herstellen en uit te breiden.

Daartoe wordt van half oktober 2018 tot half maart 2019, buiten het broedseizoen, bos gekapt. Op de zondagen na, wordt er bijna elke dag gewerkt.

Voor mountainbikers betekent dit de komende tijd goed opletten. En mocht de situatie er om vragen, dan zal een deel van de mountainbike route tijdelijk afgesloten worden. Als dat aan de orde is, zal dat gemeld worden.

Kijk voor meer informatie over dit project op: www.landschapoverijssel.nl