Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Cycling Lemelerveld, gevestigd te Lemelerveld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40062332, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke Gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • Ledenadministratie
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Nederlandse Toer Fiets Unie *)
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Penningmeester
 • Kascommissie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Deze berichten bevatten geen commerciële boodschappen

 
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.  
 • Website beheerder
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is.
 • Sponsoren
 • Andere verenigingen
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 Toestemming  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.  
 • Commissies
 • Organisatoren

*) Verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Toer Fiets Unie

Cycling Lemelerveld is als vereniging lid van NTFU. Leden van de Vereniging worden als zodanig aangemeld bij NTFU en worden via de Vereniging tevens lid van NTFU. De Vereniging maakt gebruik van diverse diensten van NTFU en verstrekt in het kader van haar lidmaatschap van NTFU Persoonsgegevens aan NTFU. Deze persoonsgegevens worden door NTFU in haar systemen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
 • het aanmaken van een Scan&Go pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van de betrokkenen;
 • het verlenen van toegang tot de webshop van NTFU;
 • het verzenden aan de betrokkenen van door NTFU uitgegeven magazine’s per post; het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over fietssport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen die een toertocht of gelijksoortig wielerevenement organiseren waarvoor de betrokkenen zich inschrijven met gebruikmaking van de van NTFU ontvangen Scan&Go pas en/of het individuele lidmaatschapsnummer (al dan niet via Scan&Go);
 • het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de Vereniging aan andere bij NTFU aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de volgende websites: ntfu.nl en www.fietssport.nl;
 • het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
  het op initiatief van de betrokkenen aanmaken van een profiel op fietssport.nl; het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NTFU;
 • het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden.

NTFU kan de persoonsgegevens ter uitvoering van de genoemde doeleinden verstrekken aan sub-verwerkers en/of andere derden. Het van tijd tot tijd door NTFU gehanteerde privacybeleid (zie ntfu.nl) is van toepassing. De persoonsgegevens van de betrokkene worden ook na het einde van het lidmaatschap door NTFU bewaard als dat noodzakelijk is in verband met de in deze overeenkomst opgesomde doeleinden tenzij de betrokkene verzoekt deze te vernietigen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

 • Verantwoordelijke: H. Grefelman
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoonnummer: 0572 - 37 25 73
 • mobiel: 06 - 29 37 30 79

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.